Przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytów samochodowych

Sposobów zabezpieczenia kredytu samochodowego wymienić można wiele. Banki troszczą się o swoje interesy na różne sposoby. Wśród wspomnianych zabezpieczeń znajduje się między innymi przewłaszczenie. Mówiąc w skrócie, polega ono na tym, że na czas obowiązywania umowy bank staje się współwłaścicielem auta (zwykle w 49 procentach).

Tak więc w sytuacji, kiedy kierowca przestaje terminowo płacić raty, bank przejmuje samochód, sprzedaje go i w ten sposób odzyskuje swoje pieniądze (stąd właśnie różne wymagania dotyczące na przykład wieku auta). Od strony formalnej sprawa wygląda w ten sposób, że w wydziale komunikacji ? w momencie, kiedy pojazd jest rejestrowany ? trzeba przedstawić umowę z bankiem. W dowodzie rejestracyjnym zostaje zamieszczona stosowna adnotacja informująca o tym, że współwłaścicielem samochodu jest bank. Wykreślona z dokumentu zostaje dopiero wtedy, kiedy kredyt zostaje spłacony. Przewłaszczenie występuje w trzech formach, a mianowicie całkowitej, częściowej oraz warunkowej.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – sposób na zabezpieczenie kredytu samochodowego

Jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytu samochodowego jest przewłaszczenie. Występuje ono w różnych formach, przy czym tą najmniej korzystną z punktu widzenia kierowcy jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jest ona stosowana najczęściej. W 49 procentach samochód należy do banku. Stosowna informacja na ten temat znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ? adnotacja wykreślona zostaje z dokumentu wówczas, gdy kredyt zostaje spłacony. Ponadto opisywana tutaj forma przewłaszczenia wiąże się również z tym, że bank przejmuje kartę pojazdu. Jej wypożyczenie ? a czasami jest przecież potrzebna ? oznacza dla kierowcy dodatkowe koszty. Nie sposób rzecz jasna uniknąć też formalności, gdyż najpierw trzeba zwrócić się do banku ze stosownym wnioskiem i poczekać na jego rozpatrzenie. Jak długo to potrwa ? to już w tym momencie zależy od banku. Każda z tych instytucji pracuje inaczej ? sprawy w nich nie są załatwiane w tym samym tempie. Na ogół jednak banki zbytnio nie śpieszą się z formalnościami.